Tài liệu chuyên ngành
Lê Huy Tuân
04 Tháng 1 lúc 16:19
HÀ NỘI Cụ bà 85 tuổi, mắc tai biến mạch máu não, liệt nửa người,... Xem thêm
Bệnh nhân liệt nửa người đứng dậy được nhờ châm cứu
4 thích 0 bình luận Trả lời

Phụ trách chính

VREHAB 2018