Tài liệu chuyên ngành
Nguyễn Tiến Minh
27 Tháng 5 lúc 14:53
Bệnh nhân điều trị bằng phương pháp điện xung không tiếp xúc có đáp ứng... Xem thêm
Phương pháp điện xung không tiếp xúc mang lại hiệu quả giảm đau sau 10-12 lần điều trị
4 thích 0 bình luận Trả lời

Phụ trách chính

VREHAB 2018