Tài liệu chuyên ngành
Đặng Văn Hà
22 Tháng 6 lúc 19:35
xử trí đau cấp sau kéo giãn cột sống thắt lưng
2 thích 1 bình luận Trả lời
Nguyễn Tiến Minh
29 Tháng 6 lúc 14:47
Tình trạng này gặp phải do phản ứng co cơ, bạn nên giảm lực kéo... Xem thêm

Phụ trách chính

VREHAB 2018