Tài liệu chuyên ngành
Thanh Hang Nguyen
25 Tháng 6 2021 lúc 13:41
Liệu pháp giảm áp cột sống Hill DT được sử dụng như một phương pháp... Xem thêm
ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM 3 KHÔNG - KHÔNG THUỐC, KHÔNG TIÊM, KHÔNG XÂM LẤN
4 thích 1 bình luận Trả lời
Nguyễn Tiến Minh
29 Tháng 6 2021 lúc 14:49
Đặng Văn Hà: Phương pháp giảm áp ưu việt hơn kéo giãn ở chỗ tự... Xem thêm

Phụ trách chính

VREHAB 2018