Tài liệu chuyên ngành
Trần văn Nam
07 Tháng 9 2022 lúc 13:06
ĐIỀU TRỊ BẰNG DÒNG ĐIỆN XUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Xung động điện là dòng... Xem thêm
Điều trị bằng dòng điện xung
2 thích 0 bình luận Trả lời

Phụ trách chính

VREHAB 2018