Tài liệu chuyên ngành
Vũ Nguyễn Thảo Ngọc
31 Tháng 8 2023 lúc 14:59
Model: ET-21 và MD-21
Hãng: Reltec
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy điện trị liệu khử Electron ET-21 và... Xem thêm
MÁY ĐIỆN TRỊ LIỆU KHỬ ELECTRON DÙNG DÒNG DC -5500V ET 21 VÀ MD 21
2 thích 0 bình luận Trả lời

Phụ trách chính

VREHAB 2018