Tài liệu chuyên ngành
Phạm Thị My Sa
18 Tháng 9 2023 lúc 23:33
Model: DP200A
Xuất xứ: Hàn Quốc

💥Thiết bị sử dụng cho bệnh nhân khó nuốt thức ăn... Xem thêm
MÁY KÍCH THÍCH TẬP NUỐT
3 thích 0 bình luận Trả lời

Phụ trách chính

VREHAB 2018