Tài liệu chuyên ngành
Trần Mạnh Tuyển
14 Tháng 5 2019 lúc 16:32
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY... Xem thêm
15 thích 1 bình luận Trả lời
CSKH Vrehab
15 Tháng 5 2019 lúc 09:03
Vận động trị liệu này cần thời gian và kiên trì luyện tập

Phụ trách chính

VREHAB 2018