Tài liệu chuyên ngành
Ad thiếu có 8kg thôi ăn sao cho tăng cân ạ
Các bạn đang ở cân nặng phù hợp chưa ạ?
9 thích 3 bình luận Trả lời
Nguyễn Đức Mạnh
29 Tháng 5 2019 lúc 15:02
Mình đúng tiêu chuẩn rồi. :)
Thedau Physiotherapry
30 Tháng 5 2019 lúc 13:57
cần ăn uông tẩm bổ thêm 😄😄
Dương Thị Thương
06 Tháng 6 2019 lúc 16:34
mình quá chuẩn.

Phụ trách chính

VREHAB 2018