Tài liệu chuyên ngành
Chương trình đạo tạo chuyên sâu với PGS.TS Hà Hoàng Kiệm đã triển khai tại... Xem thêm
Lịch Đào tạo chuyên sâu với PGS.TS Hà Hoàng Kiệm trong tháng 6
10 thích 2 bình luận Trả lời
CSKH Vrehab
07 Tháng 6 2019 lúc 08:37
Ngày 11/06/2019 tổ chức tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang y, trên... Xem thêm
Nguyễn Tiến Minh
07 Tháng 6 2019 lúc 13:59
Các anh/ chị có thể liên hệ trực tiếp với hotline: 0988086003 !

Phụ trách chính

VREHAB 2018