Tài liệu chuyên ngành
HÀ HOÀNG KIỆM
06 Tháng 6 2019 lúc 10:51
ĐAU VÀ ĐIỀU TRỊ ĐAU BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ
PGS. TS. Hà Hoàng Kiệm,... Xem thêm
Đau và điều trị đau bằng các phương pháp vật lý
16 thích 4 bình luận Trả lời
CSKH Vrehab
06 Tháng 6 2019 lúc 14:49
cảm ơn thầy đã chia sẻ kiến thức
Nguyễn Đức Mạnh
06 Tháng 6 2019 lúc 16:09
Cảm ơn thày vì những thông tin bổ ích, mong được gặp thày để tìm... Xem thêm
Trần Như Tùng
06 Tháng 6 2019 lúc 16:17
cảm ơn thầy vì những kiến thức bổ ích, mong thầy chia sẻ nhiều bài... Xem thêm
Trần văn Nam
06 Tháng 6 2019 lúc 16:49
Em cảm ơn thầy đã chia sẻ thông tin rất bổ ích ạ.

Phụ trách chính

VREHAB 2018