Tài liệu chuyên ngành
tran thi hong gam
11 Tháng 7 lúc 09:11
Công văn 3928/BYT-K2ĐT 2019 về không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa
https://luatvietnam.vn/giao-duc/cong-van-3928-byt-k2dt-2019-ve-khong-thuc-hien-dao-tao-dinh-huong-chuyen-khoa-175184-d6.html#noidung
Các bác sĩ tham khảo công văn mới của BYT vừa ra ngày 9/7/2019!
13 thích 2 bình luận Trả lời
Nguyễn Tiến Minh
11 Tháng 7 lúc 14:11
công văn này kết hợp với yêu cầu từ bên bảo hiểm sẽ làm cho... Xem thêm
Dr Quang Chí
24 Tháng 7 lúc 19:46
Công văn mang tính thời sự. Bs học tùm lum định hướng chuyên khoa xong... Xem thêm