Tài liệu chuyên ngành
Nguyễn Tiến Minh
30 Tháng 10 2019 lúc 10:44
Không chỉ đơn giản là chuyển giao công nghệ bởi kỹ sư được đào tạo... Xem thêm
Bạn mong muốn gì khi quyết định mua máy vật lý trị liệu?
10 thích 2 bình luận Trả lời
CSKH Vrehab
30 Tháng 10 2019 lúc 11:08
Làm trực tiếp trên bệnh nhân như thế này sẽ trực quan và dễ hơn... Xem thêm
Nguyễn Đức Mạnh
30 Tháng 10 2019 lúc 15:48
Quá chuyên nghiệp luôn

Phụ trách chính

VREHAB 2018