Tài liệu chuyên ngành
Trần Như Tùng
01 Tháng 11 2019 lúc 08:50
Cryo T shock 4.0
Chiến thắng giải thưởng về sự đột phát tại Paris
Cryo T shock... Xem thêm
Máy nhiệt nóng lạnh có giao diện Tiếng việt kết hợp thẩm mỹ Cryo T shock 4.0
10 thích 2 bình luận Trả lời
CSKH Vrehab
01 Tháng 11 2019 lúc 16:16
Máy này tích hợp vật lý trị liệu và thẩm mỹ luôn đúng không á
Trần Như Tùng
04 Tháng 11 2019 lúc 08:17
Đúng rồi ạ, có hiệu quả sau 15 phút điều trị luôn!

Phụ trách chính

VREHAB 2018