Tài liệu chuyên ngành
Đặng Văn Đồng
01 Tháng 11 2019 lúc 14:52
Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là tình trạng đĩa đệm bị ép... Xem thêm
Biến chứng của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
4 thích 0 bình luận Trả lời

Phụ trách chính

VREHAB 2018