Tài liệu chuyên ngành
Trần văn Nam
04 Tháng 11 lúc 15:54
Kỹ thuật điều trị bằng paraffin

PGS.TS. Hà Hoàng Kiệm, BV103, HVQY

1. Chỉ định và chống... Xem thêm
Kỹ thuật điều trị bằng paraffin
6 thích 1 bình luận Trả lời
Trần Mạnh Tuyển
11 Tháng 11 lúc 16:43
cảm ơn anh bài viết rất hay ạ