Tài liệu chuyên ngành
Kỹ thuật điều trị bằng paraffin

PGS.TS. Hà Hoàng Kiệm, BV103, HVQY

1. Chỉ định và chống... Xem thêm
Kỹ thuật điều trị bằng paraffin
6 thích 1 bình luận Trả lời
Trần Mạnh Tuyển
11 Tháng 11 2019 lúc 16:43
cảm ơn anh bài viết rất hay ạ

Phụ trách chính

VREHAB 2018