Tài liệu chuyên ngành
Đặng Văn Đồng
18 Tháng 11 2019 lúc 16:39
Dịch trong ổ khớp là thành phần đặc biệt có tác dụng bôi trơn và... Xem thêm
Tràn dịch khớp gối là gì? Nguyên nhân của tràn dịch khớp gối?
11 thích 1 bình luận Trả lời
Trần Mạnh Tuyển
21 Tháng 11 2019 lúc 14:45
bài viết cua bạn rất hay và ý nghĩa

Phụ trách chính

VREHAB 2018