Tài liệu chuyên ngành
Trần Văn Thanh
31 Tháng 12 2019 lúc 14:46
1. Do bệnh lý đĩa đệm.
- Lồi đĩa đệm.
- Hư đĩa đệm (discose), có 2... Xem thêm
Phân loại đau thắt lưng theo nguyên nhân
7 thích 0 bình luận Trả lời

Phụ trách chính

VREHAB 2018