Tài liệu chuyên ngành
Hệ thống tập vận động thụ động cho chi trên 0
Hệ thống tập vận động thụ động cho chi trên 0
Hệ thống tập vận động thụ động cho chi trên 0
Hệ thống tập vận động thụ động cho chi trên 0
Hệ thống tập vận động thụ động cho chi trên 0

Hệ thống tập vận động thụ động cho chi trên

  • FISIOTEK HP2
  • Rimec
  • Ý

Giới thiệu

Có thể điều chỉnh tốc độ: min: 1° / giây. Max: 3.5° / Giây

Hiện thị thời gian điều trị

Tự động tăng góc độ trong quá trình tập ở cả hai giới hạn chuyển động

Tạm dừng trong quá trình tập ở cả hai giới hạn chuyện động

Chu kì khởi động

Thông số kỹ thuật

Nguồn cấp: 85 – 260V ~ 50 ÷ 60 Hz

Cấp bảo vệ an toàn: Lớp 1B ( EN 60601-1)

Tính tương hợp điện từ ( EMC): Nhóm 1 Lớp B ( EN 60601-1-2)

EEC directive 93/94: Lớp IIa

Trọng lượng: 77 Kg