Tài liệu chuyên ngành
Link đăng ký chương trình HCCG số 26 và hạn chuyển khoản nhận chứng nhận... Xem thêm
Tệp tin bị ẩn đi
1 thích 0 bình luận Trả lời
🔥Máy móc, thiết bị VLTL - PHCN đã về đầy kho của Thiết bị y... Xem thêm
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
2 thích 0 bình luận Trả lời
⛳Đ𝗔̆𝗡𝗚 𝗞𝗬́ 𝗡𝗚𝗔𝗬 𝗧𝗔̣𝗜: http://hccg.haiminhtsc.com/
🔻Vào Thứ 5 ngày 30/6/2022, HCCG số 26 sẽ trở lại... Xem thêm
Tệp tin bị ẩn đi
3 thích 0 bình luận Trả lời
✅Thiết bị y tế Hải Minh luôn đảm bảo đem lại dịch vụ sau bán... Xem thêm
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
1 thích 0 bình luận Trả lời
🔥Dịch vụ cho thuê thiết bị VLTL - PHCN của Thiết bị y tế Hải... Xem thêm
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
1 thích 0 bình luận Trả lời
cần mua thước đo liều sinh học goocbatrep, bác nào có thông tin cho e... Xem thêm
1 thích 1 bình luận Trả lời
Trần văn Nam
13 Tháng 6 lúc 08:05
có bác nhé liên hệ số 0971 253 891 Mr Tuyển nhé
Hải Minh cho thuê thiết bị VLTL - PHCN đa dạng dòng máy, đáp ứng... Xem thêm
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
2 thích 0 bình luận Trả lời
🎉Chương trình HCCG số 25 đã diễn ra thành công nhờ sự tham gia, ủng... Xem thêm
Tệp tin bị ẩn đi
2 thích 0 bình luận Trả lời
Các biện pháp giảm áp đĩa đệm để điều trị thoái hóa và thoát vị... Xem thêm
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
Tệp tin bị ẩn đi
3 thích 0 bình luận Trả lời
😷Đại dịch covid đã khiến nhu cầu PHCN, khắc phục hậu covid của người dân... Xem thêm
Tệp tin bị ẩn đi
4 thích 1 bình luận Trả lời
Trần văn Nam
03 Tháng 6 lúc 08:06
cho mình xin danh mục cho phòng khám nhé

Phụ trách chính

VREHAB 2018