Tài liệu chuyên ngành
Máy siêu âm kết hợp điện xung Mixing 2 0

Máy siêu âm kết hợp điện xung Mixing 2

  • Mixing 2
  • Project Blue Generation
  • Ý

Giới thiệu

Máy MIXING2 là thiết bị kích thích điện kết hợp siêu âm điều trị, thiết bị đặc trưng bởi 2 kênh kích thích độc lập và có thể điều chỉnh cường độ cho điều trị với tần số trung bình và tần số thấp. Thiết bị sóng siêu âm hoạt động tần số 1MHz. Sự vận hành sóng siêu âm độc lập hoặc kết hợp với 1 trong 2 kênh kích thích.

 ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ

  Đầu ra liên tục có công suất đỉnh 2W/cm2

  Đầu ra xung có công suất đỉnh 3W/cm2

  Chương trình cài đặt sẵn bệnh lý thường gặp.

  Báo hiệu không tiếp xúc bằng âm thanh hoặc hình ảnh.

  Thời gian điều trị thực (thiết bị đếm giờ dừng khi không có tiếp xúc)

  Màn hình rộng, hiển thị đầy đủ các thông số điều trị.

  Thuận lợi kết nối thiết bị siêu âm với 1 kênh kích thích điện cho điều trị kết hợp.

Thông số kỹ thuật

- Thiết bị có khả năng kích thích độc lập 2 kênh và có thể điều chỉnh cường độ cho điều trị với tần số trung bình và tần số thấp. Thiết bị sóng siêu âm hoạt động tần số 1MHz. Sự vận hành sóng siêu âm độc lập hoặc kết hợp với 1 trong 2 kênh kích thích.

  - Đầu ra liên tục có công suất đỉnh 2W/cm2

  - Đầu ra xung có công suất đỉnh 3W/cm2

  - Chương trình cài đặt sẵn bệnh lý thường gặp.

  - Báo hiệu không tiếp xúc bằng âm thanh hoặc hình ảnh.